IERiGŻ i strony powiązane

 • 2019-12-18

  Spadek cen skupu zbóż

  Zboża

  W październiku 2019 r. ceny skupu większości zbóż, w porównaniu z poprzednim miesiącem, obniżyły się.

 • 2019-10-08

  Spadek cen masła

  Na rynku globalnym w okresie styczeń-sierpień 2019 r. ceny mleka w proszku i sera Cheddar były większe, a ceny masła mniejsze niż w porównywalnym okresie 2018 r.

 • 2018-12-15

  Spadek globalnych cen produktów mlecznych

  Bydło i mleko

  W listopadzie 2018 r. obserwowano dalszy spadek globalnych cen podstawowych produktów mlecznych, z wyjątkiem odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

 • 2018-11-14

  Większe pogłowie owiec

  Owce i kozy

  Jak wynika ze wstępnych danych GUS w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 279,5 tys. szt., w tym maciorek owczych 167,4 tys. szt.

 • 2018-10-19

  Niskie ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

 • 2018-10-24

  Spadek cen unijnych jagniąt

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich wzrastały.

 • 2018-10-17

  Mniejszy obszar upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 r. jest o 9% niższy od zeszłorocznego i wynosi 300 tys. ha.

 • 2018-10-08

  Wzrost powierzchni upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika z doniesień NEPG w północno-zachodniej Europie w 2018 r. w skali roku o 0,4% wzrósł obszar upraw ziemniaków i wynosi 586 tys. ha, a w stosunku do średniej pięcioletniej jest wyższy o 6,7%.

 • 2018-07-03

  Ceny polskich jagniąt

  Owce i kozy

  W 2018 r. ceny jagniąt oscylują wokół cen zeszłorocznych.

 • 2018-06-05

  Owce podrożały

  Owce i kozy

  W I kwartale 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 531,03 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu większa o 10,4%.

 • 2018-05-10

  Ceny polskich jagniąt

  Owce i kozy

  W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

 • 2018-05-09

  Wyższe pogłowie owiec

  Owce i kozy

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • 2018-05-03

  Spadek cen skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym w pierwszych miesiącach 2018 r. nastąpiła obniżka cen skupu mleka, po wzrostach trwających prawie nieprzerwanie od lipca 2016 r. do końca 2017 r. W lutym ceny mleka surowego zmalały o 4,8% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 135,24 zł/hl, mimo spadku skupu o 8,0% do 883,0 mln litrów.

 • 2018-04-29

  Niskie ceny ziemniaków na polskim rynku

  Warzywa

  Ceny ziemniaków na polskim rynku w dalszym ciągu są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w zapotrzebowaniu ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświąteczny.

 • 2018-04-09

  Ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.