IERiGŻ i strony powiązane

 • 2019-12-18

  Spadek cen skupu zbóż

  Zboża

  W październiku 2019 r. ceny skupu większości zbóż, w porównaniu z poprzednim miesiącem, obniżyły się.

 • 2018-12-15

  Spadek globalnych cen produktów mlecznych

  Bydło i mleko

  W listopadzie 2018 r. obserwowano dalszy spadek globalnych cen podstawowych produktów mlecznych, z wyjątkiem odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

 • 2018-10-17

  Mniejszy obszar upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 r. jest o 9% niższy od zeszłorocznego i wynosi 300 tys. ha.

 • 2018-10-08

  Wzrost powierzchni upraw ziemniaków

  Warzywa

  Jak wynika z doniesień NEPG w północno-zachodniej Europie w 2018 r. w skali roku o 0,4% wzrósł obszar upraw ziemniaków i wynosi 586 tys. ha, a w stosunku do średniej pięcioletniej jest wyższy o 6,7%.

 • 2018-06-05

  Owce podrożały

  Owce i kozy

  W I kwartale 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 531,03 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu większa o 10,4%.

 • 2018-05-09

  Wyższe pogłowie owiec

  Owce i kozy

  Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

 • 2018-05-03

  Spadek cen skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym w pierwszych miesiącach 2018 r. nastąpiła obniżka cen skupu mleka, po wzrostach trwających prawie nieprzerwanie od lipca 2016 r. do końca 2017 r. W lutym ceny mleka surowego zmalały o 4,8% w porównaniu z miesiącem poprzednim do 135,24 zł/hl, mimo spadku skupu o 8,0% do 883,0 mln litrów.

 • 2018-04-29

  Niskie ceny ziemniaków na polskim rynku

  Warzywa

  Ceny ziemniaków na polskim rynku w dalszym ciągu są bardzo niskie, ale w ostatnich tygodniach marca widać było pewne ożywienie w zapotrzebowaniu ze strony sieci handlowych, które gromadziły zapasy na okres przedświąteczny.

 • 2018-04-09

  Ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2017 roku cena skupu żywca baraniego, która w I kwartale 2017 r. wyniosła 6,62 zł/kg była o 6% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2018-01-30

  Wzrost produkcji mięsa owczego

  Owce i kozy

  Komisja Europejska szacuje, że w 2018 r. produkcja mięsa owczego w UE-28 może wynieść 917 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Import może natomiast wzrosnąć o 10% ze 179 tys. ton do 197 tys. ton.

 • 2017-12-23

  Pogłowie owiec

  Owce i kozy

  W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.

 • 2017-12-21

  Większe zbiory ziemniaków to niższe ceny

  Warzywa

  Według danych w 2017 r. w krajach UE-5, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wlk. Brytania, była rekordowa i wyniosła 28,9 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost aż o 17,7%. W Belgii i Holandii zbiory ziemniaków jadalnych zwiększyły się o 21 i 24%, w Niemczech i we Francji o 19%, a w Wlk. Brytanii o 4%.

 • 2017-12-21

  Spożycie ziemniaków i ich przetworów

  Warzywa

  Konsumpcja ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresowym trendem spadkowym, niezależnie od poziomu cen na rynku.

 • 2017-12-19

  Wzrost eksportu zbóż i ich produktów

  Zboża

  We wrześniu 2017 r. z Polski wyeksportowano 461 tys. ton ziarna zbóż względem 276 tys. ton w poprzednim miesiącu, w tym 293 tys. ton pszenicy, 62 tys. ton żyta, 30 tys. ton kukurydzy oraz mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2017-10-19

  Unijne zbiory ziemniaków

  Warzywa

  W 2017 roku zbiory ziemniaków w Europie Zachodniej są sporo wyższe niż w 2016 r.