Nieznaczny wzrost cen nawozów mineralnych na początku roku

W styczniu 2016 r. zwiększył się popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co skutkowało niewielkimi podwyżkami cen. W największym stopniu wzrosły ceny maszyn rolniczych oraz bezpośrednich nośników energii. Większe niż miesiąc wcześniej były również ceny nawozów mineralnych oraz materiałów budowlanych.

Nieznaczny wzrost cen nawozów mineralnych na początku roku
Stosunek cen większości środków produkcji do cen zbóż były w styczniu nieco bardziej sprzyjające w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Środki produkcji podrożały jednak wobec żywca wieprzowego.
 
Przygotowania do nowego sezonu produkcyjnego oraz wypłaty dopłat bezpośrednich za 2016 r. wpłynęły na ożywienie popytu na nawozy mineralne, co sprzyjało wzrostom cen.
 
Większe ceny na krajowym rynku w styczniu 2017 r. częściowo wynikały też ze zwiększających się cen nawozów w handlu globalnym, w tym przede wszystkim nawozów wytwarzanych na bazie amoniaku.
 
Ceny na krajowym rynku wzrosły o 0,3%, przy czym podrożały przede wszystkim nawozy azotowe, np. mocznik o 1,9%, a saletra amonowa o 1,1%. Sól potasowa potaniała o 0,9%, a zmiany cen nawozów fosforowych i wieloskładnikowych były relatywnie nieznaczne. W stosunku do stycznia 2016 r. nawozy mineralne potaniały o 7,8%.
 
Jak podaje Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, spadki cen wystąpiły głównie w przypadku nawozów azotowych o 10,2%. Nawozy wieloskładnikowe potaniały o 9,0%, potasowe o 7,1%, a superfosfaty o 3,2%. W następnych miesiącach 2017 r. ceny nawozów mineralnych mogą nieznacznie się zwiększyć, czemu będzie sprzyjał sezonowa zwyżka zapotrzebowania oraz rosnące ceny w handlu globalnym.
 
Z powodu niskich dochodów m.in. producentów zbóż popyt na nawozy nie będzie jednak wyższy niż w latach poprzednich, co będzie istotnym czynnikiem stabilizującym ceny. W skali całego kraju podwyżki cen nawozów azotowych nie powinny przekroczyć 2-3% w trakcie trzech pierwszych miesięcy 2017 r., a ceny pozostałych nawozów raczej pozostaną niezmienne.
 
Wzrost cen zbóż spowodował, że w styczniu 2017 r. relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,3 kg pszenicy, a więc mniej o 0,2 kg niż miesiąc wcześniej oraz o 0,4 kg niż rok wcześniej.
 
Stosunkowo najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa o równowartości 4,0 kg pszenicy, a najdroższym superfosfat prosty - 6,9 kg pszenicy. Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w styczniu gorsze niż w grudniu. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 71 kg żywca wieprzowego, a więc o 2 kg więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 25 kg mniej niż rok wcześniej. Ceny nawozów wapniowych obniżyły w styczniu o 0,7%. W ujęciu rocznym nawozy wapniowe podrożały o 1,1%.
 
Na krajowym rynku umiarkowanie zwiększyły się ceny bezpośrednich nośników energii o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, o czym zadecydowały podwyżki cen paliw ropopochodnych.


Tagi:
źródło: