W marcu popyt na nawozy był zdecydowanie niższy niż poprzednich w latach

Zainteresowanie na nawozy mineralne z powodu m.in. opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich było mniejsze niż oczekiwano, co przyczyniło się do spadku ich średnich cen.

W marcu popyt na nawozy był zdecydowanie niższy niż poprzednich w latach

Ceny nawozów mineralnych

Jak podają Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w trzecim miesiącu 2016 r. utrzymała się zwiększona sprzedaż nawozów mineralnych, której sprzyjały wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 r. Popyt był zdecydowanie niższy niż w latach poprzednich o tej porze, co było związane ze spadkiem dochodów gospodarstw rolnych nie tylko pod wpływem malejących cen większości produktów rolnych, a także wolniejszym tempem wypłat dopłat obszarowych. Mniejszy od przewidywanego wzrost popytu, ale także malejące koszty produkcji i transportu nawozów w związku z niskim poziomem cen surowców energetycznych, przyczyniły się do obniżki cen nawozów mineralnych na krajowym rynku.

Notowania zmalały średnio o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przy czym potaniały przede wszystkim nawozy azotowe: mocznik o 1,2%, saletrzak o 1%, a saletra amonowa o 0,4%. Mniejsze niż w lutym były także ceny superfosfatów o 0,2-0,3%. Z kolei ceny pozostałych nawozów pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca lub nieznacznie wzrosły. W ciągu 12 miesięcy o 1,6% potaniały nawozy mineralne. Obniżki dotyczyły głównie nawozów azotowych, wśród których saletrzak potaniał o 6,5%, saletra amonowa o 6,4%, a mocznik o 5,8%. Ceny pozostałych nawozów (za wyjątkiem superfosfatu granulowanego) wzrosły, przy czym najbardziej podniesiono cenę fosforanu amonu (o 3,1%). Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż były nieznacznie gorsze w stosunku do ubiegłego miesiąca. Na zakup 1 kg NPK w marcu br. należało przeznaczyć równowartość 6 kg pszenicy, czyli wiecej o 0,1 kg niż w lutym 2016 r. oraz o 0,5 kg niż rok wcześniej.

Najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 4,5 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (7,3 kg pszenicy). Stosunek cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej poprawił się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 90 kg żywca wieprzowego, a więc o 2 kg mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2 kg więcej niż rok wcześniej. Ceny nawozów wapniowych wzrosły w marcu o 0,6% a w ujęciu rocznym podrożały o 5,9%.Tagi:
źródło: