Wyższe ceny nawozów mineralnych

Od września ub.r. do kwietnia br. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku wyraźnie się zwiększały.

Wyższe ceny nawozów mineralnych
Było to związane m.in. z podwyżkami cen nawozów w handlu globalnym, które były notowane do końca 2018 r., ale również z sezonowym wzrostem zapotrzebowania na polskim rynku w pierwszych miesiącach br. W maju br. pod wpływem malejącego popytu na nawozy, zwyżkowa tendencja cen została jednak zatrzymana.
 
W następnych miesiącach br. tempo zmian cen nawozów również było nieznaczne. We wrześniu br. nawozy mineralne nawet potaniały o 0,2% w porównaniu z miesiącem wcześniejszym, a w październiku pozostały stabilne. Pomimo to, w związku z wcześniejszymi wzrostami, ceny w październiku były o 8,7% większe niż rok wcześniej, a najbardziej w ujęciu roku podrożały nawozy azotowe. Należy jednak podkreślić, że roczna dynamika zmian stopniowo się zmniejsza. Dla porównania jeszcze w sierpniu br. nawozy były o 10,4% droższe niż w roku 2019.
 
Szacuje się, że w najbliższych miesiącach ceny nawozów na krajowym rynku pod wpływem stopniowo zwiększającego się zapotrzebowania mogą minimalnie wzrosnąć, jednak skala podwyżek będzie raczej nieznaczna, zdecydowanie niższa niż rok wcześniej. Istotny wpływ na kształtowanie cen na krajowym rynku mają bowiem ceny globalne, a te od początku br. znajdują się w trendzie spadkowym. Niemniej jednak na krajowym rynku na początku 2020 r. ceny detaliczne nawozów mineralnych prawdopodobnie w dalszym ciągu pozostaną na poziomie o 7-8% większym niż rok wcześniej.
 
W październiku br. w porównaniu z miesiącem poprzednim stosunek cen nawozów mineralnych do cen skupu pszenicy uległy minimalnej poprawie. Były one jednak dla producentów rolnych wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Średnio na zakup 1 kg czystego składnika nawozu mineralnego należało przeznaczyć równowartość 5,6 kg pszenicy, a więc o 0,1 kg mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 1,3 kg więcej niż w roku poprzednim.
 
Natomiast relacje cen nawozów do cen skupu żywca wieprzowego były trochę gorsze niż miesiąc wcześniej, ale bardziej sprzyjające dla rolników niż przed rokiem. Średnio na zakup 100 kg czystego składnika nawozu mineralnego należało w październiku br. przeznaczyć równowartość 63,6 kg żywca wieprzowego, czyli o 0,6 kg więcej w porównaniu z wrześniem br. oraz o 14,7 kg mniej niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: