Zużycie nawozów mineralnych

W roku gospodarczym 2016/2017 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha UR wzrosło w odniesieniu do okresu poprzedniego o 7,6% i wynosiło 140,2 kg. Po skokowej zwyżce w roku minionym wystąpił spadek zużycia nawozów wapniowych.

Zużycie nawozów mineralnych
Pomimo obniżki, poziom nawożenia był wyższy niż w latach obejmujących okres po 2004 r. Średnie zużycie nawozów wapniowych wyniosło 53 kg/ha UR względnie ok. 68 kg w 2016/17 r.
 
Według GUS, w sezonie 2016/17 ponad 674 tys. gospodarstw rolnych wykorzystało do nawożenia 55,2 mln ton obornika, 9,1 mln m3 gnojówki i 15,6 mln m3 gnojowicy, co łącznie wzbogaciło użytki rolne w dobrej kulturze o 51 kg NPK na ha.


Tagi:
źródło: