| Autor: redakcja1

O trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny podczas AGRIFISH

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska nie wyklucza działań interwencyjnych w sektorze wieprzowiny. Jednocześnie przyznał, że trudno będzie przygotować rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim hodowcom.

O trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny podczas AGRIFISH
Janusz Wojciechowski przypomniał, że w sektorze wieprzowiny występuje wiele problemów strukturalnych: wysoka koncentracja produkcji i bardzo różnorodna sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich.
 
– Dlatego tak trudno jest przygotować jedno kompleksowe rozwiązanie, które pomogłoby wszystkim. Ale cały czas bacznie przyglądamy się sytuacji i nie wykluczamy możliwości wykorzystania instrumentów rynkowych – skonkludował komisarz po nieformalnej wideokonferencji ministrów rolnictwa krajów UE.

Wniosek państw członkowskich do KE ws. wsparcia sektora wieprzowiny

Kwestię trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny podniósł także, reprezentujący Polskę, sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik. Polska znalazła się w grupie kilkunastu państw członkowskich, które wspólnie wystąpiły z wnioskiem do  Komisji o wprowadzenie środków na szczeblu UE, w celu wsparcia sektora wieprzowiny, dotkniętego poważnymi spadkami cen, m.in. w wyniku ograniczeń związanych z COVID-19.
 
– Na rynku wieprzowiny mamy do czynienia z bardzo trudną i pogarszającą się sytuacją. Polska wielokrotnie zwracała KE na to uwagę. ASF, COVID-19, a obecnie dodatkowo sezonowy spadek cen, wpływają bardzo negatywnie na sytuację unijnych producentów świń i perspektywy dla tego sektora. W Polsce w styczniu br., w porównaniu do stycznia 2020 r., cena wieprzowiny była o prawie 42% niższa. To doskonale obrazuje skalę problemu, z jakim mamy do czynienia. Dlatego Polska jak i wiele innych państw członkowskich UE ponownie wnioskuje o wsparcie dla sektora wieprzowiny – powiedział sekretarz stanu Bartosik.

Prezydencja portugalska

Spotkaniu, które odbyło się w formule wideokonferencji, przewodniczył w części dotyczącej rybołówstwa portugalski minister gospodarki morskiej Ricardo Serrão Santos, natomiastw części rolnej minister rolnictwa Maria do Céu Antunes.
 
Prezydencja portugalska przedstawiła program prac Rady ds. rolnych w I półroczu 2021 r. Priorytetem prezydencji będzie odbudowa gospodarki po kryzysie związanym z pandemią, z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz zielonych inwestycji i działań na rzecz ochrony klimatu.

Rybołówstwo a Brexit

W dyskusji dotyczącej rybołówstwa ministrowie przygotowali dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na rok 2021 oraz w przypadku zasobów głębinowych, na lata 2021 i 2022.

Pozostałe tematy rolne

Podczas debaty rolnej Komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił ministrom sprawozdanie na temat ostatnich wydarzeń w międzynarodowym handlu rolnym. Komisarz zaprezentował również aktualizację badania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) z 2016 r. na temat skumulowanych skutków gospodarczych dotychczas zawartych i aktualnie negocjowanych umów handlowych, w tym dwustronnego porozumienia handlowego z Mercosur, dla unijnego sektora rolnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: