| Autor: redakcja1

Energia odnawialnych odpadów komunalnych

W krajowej sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią uwzględniane są także paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów.

Energia odnawialnych odpadów komunalnych
Mają one postać stałą albo ciekłą i zaliczane są do paliw odnawialnych lub nieodnawialnych, w zależności od tego czy ulegają biodegradacji czy nie.
 
Do paliw odnawialnych wykorzystywanych w procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła zaliczane są odpady komunalne o pochodzeniu biologicznym spalane w odpowiednio przystosowanych instalacjach. Są to odpady z gospodarstw domowych, szpitali i sektora usług, tj. biomasa odpadowa, zawierające frakcje organiczne ulegające biodegradacji.
 
W latach 2014–2018 notuje się stopniową zwyżkę zużycia końcowego od 1 528 TJ do 2 573 TJ, w szczególności w przemyśle mineralnym oraz handlu i usługach oraz gwałtowny wzrost zużycia na wsad przemian energetycznych od 16TJ do 1 544TJ w ciepłowniach zawodowych i przemysłowych.


Tagi:
źródło: