| Autor: redakcja1

Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody na dodatkowe obszary

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.

Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody na dodatkowe obszary
Umowy w tej sprawie zostały podpisane jeszcze pod koniec 2018 r. Wsparcie otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Co bardzo istotne, wykupy gruntów nie mają cech wywłaszczania – odbywać się będą według cen rynkowych.
 
Biebrzański Park Narodowy
 
Umowy regulujące dotację NFOŚiGW dla projektów BPN podpisali: Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska i Dyrektor BPN Andrzej Grygoruk. Dofinansowanie pozwoli na wykup gruntów w celu ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Kwota dotacji NFOŚiGW dla BPN wynosi 640 332 zł. Zostaną wykupione powierzchnie, które znajdują się na obszarach Natura 2000: „Ostoja Biebrzańska” PLB 200006 oraz „Dolina Biebrzy” PLH 200008. Planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania 17 cennych gatunków ptaków, m.in. wodniczki, kszyka, błotniaka stawowego, żurawia, derkacza, a także dubelta i kropiatki. Na niektórych działkach występują siedliska przyrodnicze – kod 7230 (torfowiska o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk) oraz siedliska przyrodnicze – kod 91 D0 (bory i lasy bagienne). Na jednej z działek stwierdzono występowanie strzepotka edypusa – motyla będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Biebrzy”.
 
Kampinoski Park Narodowy
 
Dotacja w wysokości 301 050 zł zostanie przekazane przez NFOŚiGW na wykup zabudowanej nieruchomości o powierzchni blisko 1,5 ha na terenie obszaru Natura 2000 PLC 140001 „Puszcza Kampinoska”. Umowę regulującą przekazanie dotacji popisali: Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska i Dyrektor KPN Mirosław Markowski. Pierwokup ten, co jest rzadkością, ma charakter społeczny. Właściciele nieruchomości poprosili o wykup, uzasadniając to ciężką sytuacją życiową wynikającą ze stanu zdrowia. Okoliczności te potwierdził wójt tamtejszej gminy Leoncin. Po przeprowadzeniu transakcji, obecne na terenie zabudowania mają być rozebrane, co umożliwi renaturalizację. Znajdują się tam stanowiska fiołka mokradłowego, kosaćca syberyjskiego, goździka sinego i smagliczki pagórkowej, czyli gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Zakup pozwoli na podjęcie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody. Koszt transakcji to 334 500 zł. Kampinoski Park Narodowy realizuje program wykupu gruntów od 1975 r. W jego ramach nabyto już ok. 11 tys. ha, co stanowi 80 proc. przewidzianego areału.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!