| Autor: redakcja1

2,3 mln ton surowców do produkcji biokomponentów

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2022 r. do produkcji biokomponentów wykorzystano 2,3 mln ton surowców. Wyprodukowano z nich 1,3 mln ton biokomponentów, które następnie zostały wykorzystane jako dodatki do benzyn i olejów napędowych.

2,3 mln ton surowców do produkcji biokomponentów
Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów. Organem prowadzącym ww. rejestr jest Dyrektor Generalny KOWR.

Aktualnie do rejestru wytwórców wpisanych jest 21 podmiotów, z czego 5 jest uprawnionych do produkcji estrów metylowych, 12 bioetanolu, 1 estrów metylowych i bioetanolu oraz 3 biowęglowodorów ciekłych. 

Produkcja biokomponentów 2022 r.

Łącznie w 2022 r. wyprodukowano 1,3 mln ton biokomponentów, w tym: 320,7 tys. ton bioetanolu, 977,8 tys. ton estrów metolowych oraz 3,6 tys. ton biowęglowodorów ciekłych.

Wytworzone biokomponenty posłużyły głównie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli zapewnienia minimalnego udziału paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii i biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym.

Na przestrzeni ostatnich lat ilość produkowanych biokomponentów stopniowo rośnie. W ubiegłym roku wytworzono o 68% więcej biokomponentów niż w roku 2012.

Surowce do produkcji biokomponentów

W 2022 r. do produkcji biokomponentów wykorzystano ponad 2,3 mln ton surowców, przy czym do wytworzenia bioetanolu zużyto prawie 1,3 mln ton surowców, estrów metylowych około 1 mln ton, a biowęglowodorów ciekłych 5,4 tys. ton. Surowce te pochodziły przede wszystkim z produkcji rolniczej, przemysłu rolno-spożywczego oraz biodegradowalnej frakcji odpadów.

Do produkcji bioetanolu wykorzystywano głównie kukurydzę (810 tys. ton), odpady i pozostałości skrobiowe (381 tys. ton) oraz różnego rodzaju destylaty, w tym destylaty z pszenicy i kukurydzy, destylat z melasy oraz z odpadów i pozostałości (łącznie destylaty 40, 2 tys. ton), porektyfikaty oraz melas. Produkując estry metylowe wytwórcy w głównej mierze wykorzystywali oleje roślinne (910 tys. ton, w tym olej rzepakowy 873 tys. ton) oraz zużyte oleje kuchenne (88 tys. ton). Biowęglowodory ciekłe wytwarzane były z różnego rodzaju alkoholi i destylatów (3,7 tys. ton) oraz z oleju rzepakowego (1,7 tys. ton).Tagi:
źródło: