| Autor: mikolaj

9 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

W dniu 9 maja br. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457).

9 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Powyższe przepisy dotyczą w szczególności zagadnień związanych z:

- ustanowieniem nowej definicji wytwórcy – zgodnie z nową regulacją wytwórca to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;

- wprowadzeniem definicji podmiotu sprowadzającego, tj. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wykonującego działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie;

- wskazaniem Prezesa ARR jako organu rejestrowego właściwego do prowadzenia rejestru podmiotów sprowadzających;

- ustaleniem nowych zasad dokonywania wpisów w rejestrze wytwórców obejmujących m.in. dołączanie do wniosku o wpis do rejestru wytwórców dodatkowego oświadczenia o niekaralności podmiotu, a także wystawianie przez Prezesa ARR zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zamiast dotychczasowego obowiązku wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

W związku z tym w najbliższym czasie na stronie internetowej ARR, w dziale Pozostałe działania, Biokomponenty i biopaliwa ciekłe, opublikowane zostaną następujące dokumenty:

- „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem” wraz z formularzem wniosku o wpis do rejestru oraz wzorami oświadczeń,

- „Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem” wraz z formularzem wniosku o wpis do rejestru oraz wzorami oświadczeń,

- „Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem” wraz z formularzem wniosku o wpis do rejestru, wzorem oświadczenia oraz formularzem sprawozdania rocznego.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 1 października br. wejdą w życie przepisy regulujące zagadnienia związane z działalnością administratorów systemów certyfikacji, jednostek certyfikujących oraz podmiotów certyfikowanych. Natomiast wraz z pierwszym dniem 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w oparciu o biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!