| Autor: redakcja1

Odnawialne źródła energii. Informacja o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 4 maja br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).

Odnawialne źródła energii. Informacja o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:
 
- biopłynów,

- energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii,

 
będzie stanowić działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) i wymagać będzie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów prowadzonego przez Prezesa ARR.
 
Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców?
 
O wpis do rejestru wytwórców biopłynów może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
 
1) posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
 
2) dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie ww. działalności gospodarczej.
 
Ważne!
 
Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR_P1_f1

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!