| Autor: mikolaj

Jak właściwie magazynować paliwa?

Magazynowanie paliwa w gospodarstwie rolnym jest dla ich właścicieli wygodnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże pamiętać należy że przy ich składowaniu obowiązują szczegółowe zasady postępowania.

Jak właściwie magazynować paliwa?

Magazynowanie paliw w gospodarstwie

Ze względu na temperaturę zapłonu ropę naftowa i produkty naftowe z wyjątkiem gazu płynnego dzieli się na trzy klasy, do klasy III zaliczone zostały produkty o najwyższej temperaturze zapłonu od 328,15 K do 373,15 K, czyli od 55 do 100 stopni Celsjusza. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku) dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym, o pojemności do 5 m3.

Dwupłaszczowe zbiorniki do przechowywania paliwa posiadają podwójną konstrukcje ścian, która dodatkowo zabezpiecza przed wyciekiem zawartości. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany drugim – zewnętrznym, którego pojemność wynosi 110% pojemności wewnętrznego. W przypadku rozszczelnienia wewnętrznego zbiornika, jego zawartość zostaje zatrzymana w zbiorniku zewnętrznym.

W przypadku zbiorników o pojemności do 2,5 tysiąca litrów nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytkowanie ani decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla jego montażu. Użytkowanie zbiorników o pojemności powyżej 2,5 tysiąca litrów niesie za sobą obowiązek wykonywania raz na dwa lata badań okresowych (koszt takiego badania to 250 zł). Ponadto taki zbiornik musi być wyposażony w urządzenie sygnalizujące jego rozszczelnienie oraz zabezpieczenia przed przenikaniem jego zawartości do gruntu.


Magazynowanie paliwa wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. Jak wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza, należy pamiętać, aby podłoże, na którym ustawiony jest zbiornik było stabilne, utwardzone i odporne na działanie ognia. W pobliżu nie powinny znajdować się materiały łatwopalne. Miejsce to powinno być także zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci. Należy także pamiętać, że opary paliw są niebezpieczne dla zdrowia i życia w związku z tym trzeba unikać częstego ich wdychania.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!