| Autor: mikolaj

KRIR domaga się wyższych stawek zwrotu za paliwo rolnicze w 2015 r.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., wskazując m.in., że zaproponowana stawka zwrotu na rok 2015 w wysokości 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż w roku 2014) w żadnym stopniu nie spełnia oczekiwań rolników.

KRIR domaga się wyższych stawek zwrotu za paliwo rolnicze w 2015 r.

Stawki zwrotu za paliwo rolnicze

W obecnej sytuacji m.in. z powodu rosyjskiego embarga występują kłopoty ze sprzedażą produkcji rolniczej oraz spadki cen płodów rolnych, wiec każda forma poprawy opłacalności produkcji rolnej powinna być skutecznie wykorzystywana - argumentuje KRIR.

W opinii izb rolniczych należy wprowadzić wyższą stawkę, odpowiadającą przynajmniej wysokości stawce podatku akcyzowego obowiązującej dla olejów napędowych w 2014 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka, nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy prawa Unii Europejskiej, ale przede wszystkim wpłynęłaby w pewnym stopniu na poprawę trudnej sytuacji rolników.

Niezależnie od powyższego, w związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar jest większa niż określona w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.), Zarząd KRIR wniósł o zmianę ustawowo określonej ilości litrów oleju napędowego (art. 4 ust. 2 w/w ustawy) na 1 ha użytków rolnych, tj. 86. Niezmienny od kilku lat przelicznik nie odzwierciedla rzeczywistych nakładów ponoszonych przez producentów rolnych.

Dodatkowo mając na uwadze postulaty zgłaszane przez rolników z całego kraju Zarząd KRIR wniósł o zmianę art. 6 ust. 1 tejże ustawy, poprzez przywrócenie terminu składania wniosków do stanu sprzed zmian z 2011 r. (ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707)) tj. do końca marca i do końca września. Dotychczasowy stan rzeczy powoduje, że w okresie największego nasilenia prac rolnik biega po urzędach zamiast spokojnie prowadzić prace polowe. Dodatkowe trudności występujące przy składaniu wniosków w sierpniu to również okres urlopowy urzędników.


Tagi:
źródło: