| Autor: redakcja1

Mniejsze użycie biopaliw w transporcie po 2020 r.

Dyrektywa biopaliwowa z 2008 roku wymaga, aby państwo członkowskie osiągnęło 10% cel użycia biopaliw, w tym biopaliwa i inne źródła jak np. zielona energia, w transporcie – podaje FAMMU/FAPA.

Mniejsze użycie biopaliw w transporcie po 2020 r.
Na seminarium zorganizowanym w PE zostało ujawnione, że ten 10% cel użycia energii odnawialnej w transporcie ma być porzucony po 2020 roku.
 
Komisja Europejska przedstawi zmiany w Dyrektywie Biopaliwowej do końca 2016 roku, kładąc nacisk na rozwój w UE energii wiatrowej lub solarnej. Podrzędny cel użycia biopaliw w transporcie - 7% dla biopaliw z surowców rolniczych ma nie być kontynuowany. Użycie surowców rolniczych było w centrum krytyki w stosunku do wpływu ich zastosowania na środowisko, w tym wylesienie oraz na niedobory żywności.
 
Zdaniem zielonych, użycie biodiesla przyczyni się do 4% zwiększenia emisji CO2, co jest równoważne wpływowi 12 mln samochodów na drogach w 2020 roku. Grupa „zielonych” organizacji NGO w tym BirdLife wzywa unijnych decydentów do zakończenia stosowania surowców rolnych w planach polityki na lata 2020-30.


Tagi:
źródło: