| Autor: redakcja6

Uruchomiono Platformę Zielonej Energii

Podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii UE w Brukseli nastąpiło oficjalne uruchomienie Platformy Zielonej Energii: „Żywność, paliwa i pasze: rolnictwo to energia dla życia!” (Green Energy Platform), której celem przewodnim jest promocja zrównoważonego udziału rolnictwa i towarzyszącego mu przemysłu rolno-spożywczego w realizacji wyzwań związanych z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego zjednoczonej Europy. W skład grupy inicjatywnej Platformy Zielonej Energii weszli wiodący producenci biopaliw oraz wybrane organizacje krajowe z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy, Węgier, Szwecji, a także Polski reprezentowanej przez Krajową Izbę Biopaliw!

Uruchomiono Platformę Zielonej Energii
Platforma Zielonej Energii mobilizując wspólnotowy sektor biopaliw produkowanych z europejskich surowców rolnych ma być aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na temat nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) zainicjowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 roku publikacją wstępnej propozycji legislacyjnej. W najbliższych dniach dyskusja w tej sprawie ma rozgorzeć na forum Parlamentu Europejskiego.
 
- Europejski sektor biopaliw nierozerwalnie związany jest z rolnictwem, dla którego stał się nie zwykle ważnym impulsem rozwoju i stabilizacji opłacalności. Przetwarzając rzepak i zboża na potrzeby produkcyjne odnawialnych paliw będących substytutem dla importu ropy naftowej dostarczamy jednocześnie na rynek ponad 13 mln ton rocznie wysokobiałkowych komponentów paszowych. Każdy litr biodiesla wyprodukowany w UE ze sprowadzonego w tym celu oleju palmowego zamiast rzepaku oznacza stratę ok. 1,5 kilograma cennej śruty, w miejsce której będziemy musieli zaimportować genetycznie modyfikowaną śrutę sojową. Celem Platformy Zielonej Energii poprzez aktywny udział w debacie publicznej na temat nowej dyrektywy REDII jest wskazywanie takich danych i faktów, które w sposób nierozerwalny łączą sektor biopaliw z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

- Niezmiernie cieszy fakt, że platforma skupia zarówno producentów biodiesla jak i bioetanolu, co nie jest zjawiskiem tak powszechnym w całej Europie, choć na takich zasadach od początku swojego istnienia opiera się Krajowa Izba Biopaliw oraz szersze – bo wspólne także dla rolników i branży olejarskiej - porozumienie branżowe w Polsce, jakim jest Koalicja Na Rzecz Biopaliw.
Platformę Zielonej Energii traktujemy jako kolejną szansę na wzmocnienie naszego przekazu na poziomie unijnym, który od lat formułujemy wspólnie z europejskimi organizacjami branżowymi. Dla nas zatem przystąpienie do Platformy było naturalnym krokiem, w szczególności, że już od kilku miesięcy aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości biopaliw po 2020 roku z perspektywy projektu nowej dyrektywy. W kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską może on niestety niezwykle szybko zaprzepaścić dotychczasowe osiągnięcia implikując również negatywnie na szereg towarzyszących biopaliwom relacji gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, dlatego wzywamy do przeciwstawienia się planom drastycznego ograniczenia wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych w perspektywie do 2030 roku – skomentował Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.
 
Oficjalnemu zainicjowaniu działalności Platformy Zielonej Energii towarzyszyła publikacja szczegółowego raportu Farm Europe wskazującego na strategiczny wręcz wymiar biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych w UE. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie konkretnych propozycji wychodzących naprzeciw potrzebie zwiększenia wkładu rolnictwa UE w realizację unijnej strategii na rzecz klimatu i energii.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!