| Autor: redakcja1

Produkcja estrów i bioetanolu w Polsce (I-IX 2014)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. w Polsce wyprodukowano 511,5 tys. t estrów i 110,9 tys. bioetanolu.

Produkcja estrów i bioetanolu w Polsce (I-IX 2014)

Produkcja estrów i bioetanolu w Polsce

W odniesieniu do tego samego okresu w 2013 r. produkcja estrów wzrosła się o 9% - o 41,3 tys. t, a bioetanolu zmniejszyła się o 18% - 25,1 tys. t. W omawianym czasie całkowita produkcja biokomponentów wyniosła 622 tys. t i była o niecałe 3% - 16 tys. t większa w skali roku.
 
Jak przypomina Bank BGŻ, w latach 2006-2007 produkcja estrów w Polsce nie przekraczała 100 tys. t. Po zwyżce w 2008 r. do 167 tys. t, gdyż od 2008 r. wykonawcy Narodowego Celu Wskaźnikowego mają prawny obowiązek jego realizacji, w latach 2009-2011 stabilizowała się w granicy 360-370 tys. t. Natomiast od 2012 r. obserwuje się ponownie jej zwyżki.
 
Jednocześnie widoczny jest spadek importu estrów. O ile przykładowo jeszcze w latach 2010-2011 kształtował się on na poziomie 519-598 tys. t i był sporo wyższy od krajowej produkcji, o tyle od 2012 r. przywóz estrów do Polski wykazuje tendencje zniżkowe. W 2012 r. wyniósł on 163 tys. t, a w 2013 r. tylko 117 tys. t. Tym samym bardzo widocznie zmalał udział sprowadzanych estrów w krajowym zużyciu w transporcie. 


Tagi:
źródło: