| Autor: redakcja3

Copa-Cogeca o nowym pakiecie klimatyczno-energetycznym zaprezentowanym przez KE

W odpowiedzi na zaprezentowany w styczniu 2014 r. przez Komisję Europejską nowy pakiet klimatyczno-energetyczny Copa-Cogeca podkreśliła najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania biopaliw w transporcie na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia zależności energetycznej. Copa-Cogeca ostrzegła, że pakiet ten nie jest wystarczająco ambitny, jeśli chodzi o wyznaczanie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii, takich jak biopaliwa.

Copa-Cogeca o nowym pakiecie klimatyczno-energetycznym zaprezentowanym przez KE

- Instrumenty zawarte w dyrektywie w sprawie jakości paliw na rzecz obniżenia zawartości węgla w paliwach powinny pozostać integralną częścią ram prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. Jest to stracona szansa – powiedział Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca. Następnie dodał: - Europejskie biopaliwa oferują wydajne i opłacalne rozwiązania, pozwalające na "odwęglenie" transportu. Niemniej jednak, ich dalszy rozwój wymaga solidnych i stabilnych ram prawnych.

- Zdefiniowanie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wystarczy, aby zrealizować program UE dot. zmiany klimatu. Należy również zdefiniować cele w zakresie odnawialnych źródeł energii. W ramach tych ostatnich należy uwzględnić konkretne cele dot. odnawialnych źródeł energii stosowanych w transporcie. Jeśli w pakiecie klimatyczno-energetycznym na rok 2030 nie będzie wiążących krajowych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym dot. tych stosowanych w transporcie, to zamiast energii odnawialnej będzie się stosować paliwa kopalne, co sprawi, że trudniej będzie osiągnąć cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to nie do przyjęcia – zaznaczył.


Copa-Cogeca jest również zdania, że decyzja dot. wspólnego wysiłku redukcyjnego jest odpowiednim narzędziem, które zapewni wkład sektora rolnego na rzecz zobowiązania dot. redukcji emisji innych niż CO2. Ponadto emisja i pochłanianie CO2 w ramach działań LULUCF nie powinny automatycznie wchodzić w zakres zobowiązań dot. emisji gazów cieplarnianych, tak samo jak emisje inne niż CO2 w rolnictwie nie powinny zostać przeniesione do nowego filaru polityki UE w zakresie klimatu.

W zamian należy zagwarantować elastyczność pomiędzy LULUCF a celami decyzji dot. wspólnego wysiłku redukcyjnego.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!