| Autor: redakcja1

Rośnie produkcja bioetanolu na cele transportowe

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach benzynowych dostępna jest benzyna silnikowa 95 oktanowa o nowym standardzie, zawierająca do 10% biokomponentów (bioetanolu), tzw. paliwo E10.

Rośnie produkcja bioetanolu na cele transportowe
Celem wprowadzenia do obrotu tego paliwa było ograniczenie emisji CO2 pochodzącego z sektora transportowego, wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa poprzez zmniejszenie zależności od importu surowców kopalnych, a także zwiększenie wykorzystania surowców rolniczych (głównie kukurydzy).
W I kwartale 2024 r. bioetanol wytwarzało 8 wytwórców biokomponentów. Łącznie wytworzyli oni ponad 100 tys. ton bioetanolu, co oznacza wzrost produkcji tego biokomponentu o ponad 26% w porównaniu do I kwartału 2023 r.

Głównym surowcem do produkcji bioetanolu w I kwartale 2024 r. była kukurydza.  Z ponad 260 tys. ton tego surowca wytworzono prawie 77 tys. ton bioetanolu. Kukurydza ta niemal w całości pochodziła od krajowych producentów rolnych.

Poza kukurydzą, do wytworzenia bioetanolu w I kwartale 2024 r. wykorzystano również 5 tys. ton destylatu z kukurydzy, a także ponad 194 tys. ton surowców odpadowych i pozostałości z przemysłu rolno – spożywczego (w tym destylatów wytworzonych z odpadów i pozostałości).

Wszystkie biokomponenty spełniały kryteria zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że były wytworzone z poszanowaniem ochrony środowiska i charakteryzowały się wymaganym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

 


Tagi:
źródło: