| Autor: redakcja1

Wdrażanie RED II – obawy Copa i Cogeca

Choć Komisja potwierdziła związek między olejem palmowym a wycinką lasów i powiązała go z wysokim ryzykiem ILUC, to opublikowany projekt aktu delegowanego pokazuje, że istniej duża luka prawna w zakresie określania kryteriów klasyfikacji biopaliw o niskim ryzyku ILUC.

Wdrażanie RED II – obawy Copa i Cogeca
Copa i Cogeca wzywają do  zaostrzenia kryteriów klasyfikacji niskiego ryzyka ILUC, uznając, że jest to jedyny  sposób na uniknięcie wykorzystywania oleju palmowego przy realizacji celów  europejskiej strategii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt aktu delegowanego, który został upubliczniony przez Komisję klasyfikuje olej  palmowy jako produkt o wysokim ryzyku ILUC, którego zużycie powinno zostać na poziomie 2019, zgodnie z postanowieniami REDII. Tak czy inaczej, lista kryteriów zaproponowanych, aby sklasyfikować biopaliwa o niskim ryzyku ILUC wzbudziła wiele kontrowersji wśród społeczności rolniczej. Obecna propozycja zapewnia olejowi palmowemu produkowanemu przez drobnych producentów możliwość otrzymania certyfikatu niskiego ryzyka ILUC. Copa i Cogeca uważają takie rozwiązanie za nieskuteczne, ponieważ drobni producenci nie są niezależni od wielkich plantacji palmowych i nie ma pewności, że nie przyczyniają się do wycinki lasów.

Ponadto w swojej propozycji Komisja oparła przyznawanie certyfikatów niskiego ryzyka ILUC na założeniu, że dodatkowe ilości oleju palmowego będą produkowane wyłącznie na potrzeby europejskiego rynku biopaliw. Według Copa i Cogeca zaproponowany akt delegowany tego nie gwarantuje, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy ustalają alternatywne warunki dla środków dodatkowościowych.

 
W reakcji na publikację projektu aktu delegowanego Peka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział - europejskim rolnikom, którzy przestrzegają wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska i muszą radzić sobie z ograniczeniami w materii europejskiej produkcji biopaliw wytwarzanych z upraw, będzie trudno zrozumieć, dlaczego Komisjaproponuje tak luźne kryteria dla oleju palmowego o niskim ryzyku ILUC. Mamy świadomość, że stwarza to pole do oszustwa. Jeśli nie będziemy uważnie przyglądać się wycince lasów w konkretnych krajach, to możemy być pewni, że nie uda się uniknąć luk w systemie certyfikacji „niskiego ryzyka ILUC”.

Copa i Cogeca są przekonane, że ostateczna wersja aktu delegowanego powinna wprowadzać rozwiązania prawne, które uniemożliwią obchodzenie artykułu 26.2 poprzez wyłączanie biopłynów i paliw z biomasy z klasyfikacji wysokiego ryzyka ILUC.


Tagi:
źródło: