Wnioski o zwrot podatku akcyzowego tylko do końca lutego

Ostatniego dnia lutego 2016 r. zakończy się nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego tylko do końca lutego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

W przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni będą mogli złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.


W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie dotacje wypłacane będą od 1 do 31 października 2016 r.

 
 


Tagi:
źródło: