| Autor: mikolaj

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu w UE

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła informację o ustanowieniu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI), które ma pobudzić inwestycje i stworzyć konkurencyjny rynek dla bioproduktów i biomateriałów pochodzenia lokalnego i wytwarzanych w Europie.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu w UE

Komisja Europejska twierdzi, że europejska gospodarka w latach 2014-2024 zostanie zasilona kwotą 3,7 mld euro na rozwój sektora biogospodarki - 975 mln euro będzie pochodzić z funduszy Komisji Europejskiej, a 2,7 mld euro z Konsorcjum bioprzemysłu. Poprzez finansowanie projektów w zakresie badań i innowacji BBI stworzy nowe i nowatorskie partnerstwa w sektorach takich jak sektor rolny, rolno-spożywczy, dostawców technologii, leśny/masy papierniczej i papieru, chemikaliów i energii.

Celem BBI jest zastosowanie niewykorzystanej biomasy i odpadów jako surowców do wytwarzania bardziej ekologicznych produktów użytku codziennego, bez uciekania się do zasobów kopalnych. W centrum tej inicjatywy znajdują się zaawansowane biorafinerie oraz innowacyjne technologie, które przekształcą zasoby odnawialne w zrównoważone biologiczne chemikalia, materiały i paliwa.

Inicjatywa ta powstała w pięciu łańcuchach wartości - od produkcji pierwotnej po konsumentów - i pomoże wypełnić lukę innowacyjną między rozwojem technologii i jej komercjalizacją, w sposób równoważony wykorzystując potencjał bioprzemysłu w Europie.


Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: - - Zobowiązaliśmy się aktywnie wspierać niezwykle obiecujący rozwój biogospodarki, która umożliwia europejskim rolnikom, leśnikom i rybakom oraz ich spółdzielniom zielony wzrost. Biogospodarka promuje wzrost oraz tworzy miejsca pracy na obszarach wiejskich. Pozwala również na produkcję bioenergii i produktów pochodzenia biologicznego, która idzie ramię w ramię z produkcją żywności. Jesteśmy przekonani, że trzy obszary objęte tą inicjatywą (wspieranie zrównoważonych dostaw biomasy, optymalizacja wydajności przetwórstwa w biorafineriach i tworzenie nowych łańcuchów wartości oraz tworzenie nowych rynków zbytu dla bioproduktów) wpłyną na wydajną gospodarkę zasobami, a także stworzą synergie między poszczególnymi podmiotami łańcuchów wartości.-

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!