| Autor: redakcja1

Zmiany dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Systematyczny wzrost kosztów produkcji rolniczej oraz zwiększający się w nich udział kosztów paliwa, przy jednoczesnym utrzymywaniu się niskich cen produktów rolnych spowodował nacisk środowiska rolniczego na resort rolnictwa w celu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze
Podstawową zmianą ustawy jest podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Do tej pory limit wynosił 86 zł, natomiast od nowego roku wzrośnie on o 14 złotych i wyniesie 100 zł/ha. W ustawie zaproponowano również zwiększenie i wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dzięki temu hodowcy bydła będą mogli uzyskać zwrot akcyzy w wysokości 30 zł od 1 krowy. W tym przypadku, oprócz faktur stwierdzających zakup paliwa, niezbędny będzie dokument potwierdzający średni roczny stan pogłowia, po który trzeba będzie wcześniej udać się do ARiMR.
Nie ulegnie zmianie termin składania wniosków. Wzorem lat poprzednich wnioski będzie można składać w urzędach gmin od 1 lutego do końca lutego oraz od 1 – 31 sierpnia.
Zmianie uległ natomiast termin określenia przez Radę Ministrów stawki zwrotu podatku akcyzowego na litr oleju napędowego na rok następny. Do tej pory stawkę określano do 30 listopada, po wejściu w życie ustawy będzie to koniec roku, czyli 31 grudnia.


Tagi:
źródło: