| Autor: redakcja1

Produkcja warzyw gruntowych

Warunki wegetacji dla roślin warzywnych w 2023 r. były na ogół mniej korzystne w porównaniu z rokiem poprzednim. Siewy warzyw nastąpiły z pewnym opóźnieniem spowodowanym niskimi temperaturami powietrza i zbytnią wilgotnością gleby. Ocieplenie, notowane w następnych tygodniach sprzyjało z kolei wysadzaniu rozsad i siewom warzyw odmian późnych.

Produkcja warzyw gruntowych
Spory spadek temperatur powietrza na początku maja stanowił silny czynnik stresowy dla roślin, szczególnie na plantacjach, na których nie stosowano osłon. W drugiej połowie maja warunki pogodowe polepszyły się, umożliwiając poprawę kondycji roślin i intensywny przyrost plonu handlowego. Proces ten uległ spowolnieniu w czerwcu i lipcu, na co wpłynęły wysokie temperatury powietrza przy utrzymującym się deficycie opadów deszczu. W drugiej połowie lipca i w sierpniu nastąpił wzrost liczby opadów, lecz zarówno ich nasilenie i zakres występowania były zróżnicowane. W efekcie, w niektórych rejonach kraju, bilans wodny poprawił się, ale na terenach, na których występowały deszcze nawalne i gradobicia, dochodziło do uszkodzeń roślin i strat w plonach. Duży problem w trakcie tegorocznego okresu wegetacji stanowiła silna presja ze strony chorób grzybowych oraz licznie pojawiające się szkodniki roślin. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, prowadzone zabiegi ochrony cechowały się ograniczoną skutecznością. Jednocześnie z powodu znacznego wzrostu cen środków ochrony roślin część producentów ograniczała ich stosowanie. Stosunkowo wysokie temperatury powietrza we wrześniu i październiku sprzyjały przyrostowi masy warzyw odmian późnych, a warunki zbioru w głównych rejonach produkcji były dobre. Ze względu na spore zróżnicowanie warunków pogodowych w czasie sezonu, jakość uzyskanych plonów jest przeważnie gorsza niż w latach minionych. Zebrane warzywa cechują się mniejszą masą, a z powodu zmian fizjologicznych gorsza może być ich zdolność do długotrwałego przechowywania.

Całkowitą produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) ocenia się na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie niespełna niższym o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na uzyskany wynik produkcyjny istotny wpływ miały sprzyjające warunki pogodowe w ostatnich tygodniach wegetacji. Zbiory kapusty w tym roku wyniosły ok. 632 tys. t, a więc mniej o 2% niż w 2022 r. Produkcję kalafiorów oceniono na przeszło 128 tys. t, czyli mniej o 3% niż przed rokiem, przy czym jakość zebranych główek była przeważnie niezadowalająca. Produkcję cebuli oszacowano na ok. 636 tys. t, a więc mniej o ok. 2% niż w roku poprzednim, zbiory marchwi zmniejszyły się o prawie 7% do 578 tys. t, natomiast buraków zwiększyły się o ok. 7% do niemal 259 tys. t.

Zbiory pomidorów gruntowych oszacowano na 171 tys. t, tj. na poziomie podobnym do uzyskanego w 2022 r., zaś produkcja ogórków zmalała o 9% do niespełna 132 tys. t. Zbiory pietruszki wyniosły 148 tys. t, czyli mniej o ok. 10% niż w roku poprzednim, selerów korzeniowych zmalały o ok. 4% do 106 tys. t, a kukurydzy cukrowej zwiększyły się o ok. 16% do 154 tys. t. Łączna produkcja dyni, kabaczków i cukinii wyniosła 405 tys. t i była o ok. 7% mniejsza niż rok wcześniej. Zbiory wszystkich pozostałych gatunków warzyw gruntowych szacuje się nieznacznie powyżej 502 tys. t.


Tagi:
źródło: