| Autor: redakcja1

Przebieg warunków agrometeorologicznych

Utrzymująca się do końca drugiej dekady listopada wysoka jak na tę porę roku temperatura powietrza i gleby podtrzymywała wegetację oraz stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin.

Przebieg warunków agrometeorologicznych
Umożliwiała także wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się. Występujące w trzeciej dekadzie miesiąca znaczne ochłodzenie oraz opady śniegu przyczyniły się do zwolnienia procesów życiowych roślin.

Notowane głównie w pierwszej połowie grudnia duże spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu, dochodzące miejscami nawet do -15°C i poniżej, mimo braku pokrywy śnieżnej lub niewielkiej jej wysokości nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleby na głębokości węzła krzewienia, spowodowały natomiast zahamowanie procesów życiowych roślin. W drugiej połowie miesiąca w wyniku ocieplenia topniejący śnieg w połączeniu z opadami deszczu powodowały miejscami powstawanie na polach zastoisk wody.

W wyniku dobowych wahań temperatury powietrza powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby mogące powodować osłabienie systemu korzeniowego roślin. Utrzymująca się na początku stycznia wysoka temperatura powietrza, lokalnie mogła powodować zakłócenia w zimowym spoczynku roślin. Notowane pod koniec pierwszej, a także w drugiej dekadzie miesiąca spadki temperatury powietrza, były krótkotrwałe i nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleby na głębokości węzła krzewienia.

Pod koniec miesiąca topniejący śnieg oraz opady deszczu miejscami powodowały powstawanie na polach zastoisk wody. Notowane w lutym wyjątkowo wysokie temperatury powietrza, znacznie przekraczające normę wieloletnią zakłócały zimowy spoczynek roślin. W drugiej połowie lutego na obszarze całego kraju obserwowano rozpoczęcie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. Występujące w ciągu miesiąca opady deszczu przyczyniły się do nadmiernego uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby.

Przebieg pogody w marcu sprzyjał wzrostowi i rozwojowi roślin uprawnych. Notowane w ciągu miesiąca korzystne na ogół warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w pierwszej, a na znacznym obszarze kraju w drugiej dekadzie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego w pełni zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

W kwietniu na obszarze kraju panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne, a opady deszczu zapewniały dobre uwilgotnienie gleby i zabezpieczały potrzeby wodne roślin. Występujące w drugiej połowie kwietnia przymrozki uszkodziły w niektórych rejonach kraju kwiaty na drzewach owocowych.


Tagi:
źródło: