ASF - zaostrzenie przepisów związanych z bioaekuracją

Ministerstwo Rolnictwa zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów świń.

ASF - zaostrzenie przepisów związanych z bioaekuracją
Zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami gospodarstwa utrzymujące swinie na terenach objetych ASF będą zobowiązane m.in.
  • do ogrodzenia budynków pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
  • nieutrzymywania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.
Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głownie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.
 
Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad ma być finansowana przez rolników!!! Rozporządzenie ma wejść w zycie 1 lipca br. Natomiast dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń w wyznaczonych miejscowościach mają w zasadzie obowiązywać od 14 sierpnia.
 
Jednocześnie MRiRW przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć oświadczenia i otrzymać odszkodowania za rezygnacje z produkcji środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 z póz. zm).
 
Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw na obszarach objętych ograniczeniami jak m.in. utrzymywanie świń w gospodarstw w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, zaopatrzonych w osobne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku.
 
W projekcie rozporządzenia uregulowano też kwestie skarmiania świń zielonkami i ziarnem, zbożami pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że spełnione zostaną dodatkowe wymagania.
 
Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu.
 
Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Tagi:
źródło: