prawo i strony powiązane

 • 2020-06-05

  Ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) podczas międzynarodowej operacji Silver Axe V ujawniła, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, ponad 70 ton nielegalnych środków ochrony roślin.

 • 2020-06-05

  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” w 2020 roku

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 7 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem...

 • 2020-05-14

  Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym?

  Przepisy i regulacje

  Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu a podlegających obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli...

 • 2020-05-13

  MRiRW w sprawie zmniejszenia stref - ASF

  Trzoda chlewna

  Obszary objęte restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski (obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami, obszar zagrożenia wynikają z przepisów decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych...

 • 2020-05-12

  Spłata za grunty kupione od KOWR oddane w użytkowanie osobom trzecim

  Finanse i prawo

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest uprawniony do ingerencji w treść umowy, której nie jest stroną. Ponadto nie jest uprawniony do modyfikacji obowiązków, które zostały nałożone na KOWR mocą przepisów rangi ustawowej Jednocześnie należy wskazać, że zbycie nieruchomości rolnej na raty ma charakter preferencyjny i z założenia jego celem jest przeznaczenie nieruchomości...

 • 2020-04-09

  Czy beneficjenci modernizacji będą mogli skorzystać z rozwoju działalności pozarolniczej?

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i...

 • 2020-04-02

  Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz...

 • 2020-04-01

  Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat.

 • 2020-03-30

  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmiany

  Finanse i prawo

  Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z przywilejów związanych z ubezpieczeniem...

 • 2020-03-16

  Obrót olejem czy kawą w większości był fikcyjny

  Przepisy i regulacje

  Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu jest zatrzymanie 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Według śledczych Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające 38 mln zł.

 • 2020-01-10

  Propozycje zmian w ustawie o ochronie zwierząt

  Przepisy i regulacje

  Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych – zrzeszająca 28 krajowych rolniczych zrzeszeń branżowych obejmujących podstawowe sektory w rolnictwie, w tym hodowców i producentów bydła, trzody chlewnej, koni, drobiu, zwierząt futerkowych – przekazuje propozycje zmian do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

 • 2020-01-03

  Nowe przepisy od 2020 roku

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 • 2019-12-16

  Nielegalne wtargnięcia na teren gospodarstw rolnych

  Przepisy i regulacje

  Rolnicy mają poczucie niezrozumienia i odrzucenia ich pracy przez społeczeństwo co jest artykułowane coraz większą ilością manifestacji rolników w krajach Unii Europejskiej. Coraz częstsze wtargnięcia na teren gospodarstw, rosnąca aktywność tzw. „ekoterorystów” powodują, że rolnicy czują się zaszczuwani a ich działalność produkcyjna jest coraz trudniejsza. Jak w tym...

 • 2019-12-05

  Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  Przepisy i regulacje

  6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202).