Liberalizacja handlu z Ukrainą

Agresja Rosji na Ukrainę wywiera negatywny wpływ na zdolność Ukrainy do swobodnej wymiany handlowej na rynku globalnym.

Liberalizacja handlu z Ukrainą
Przyczynia się do tego blokada portów na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, przez które wysyłano zdecydowaną większość żywności. W celu złagodzenia skutków gospodarczych wywołanych agresją Parlament Europejski i Rada UE udzieliły koncesji w formie środków liberalizacji handlu w stosunku do wszystkich produktów, w tym również zbóż.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r.1 od 4 czerwca 2022 r. do 5 czerwca 2023 r. zawieszone zostały:
  • wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi wolumenami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych,
  • stosowanie systemu cen wejścia względem produktów, w odniesieniu do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu.
Wobec tych produktów nie obowiązują żadne należności celne. Oznacza to pełną liberalizację taryfową warunków importu towarów rolnych z Ukrainy.


 


Tagi:
źródło: