Ptasia grypa, a wypuszczanie gęsi na wybieg

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji.

Ptasia grypa, a wypuszczanie gęsi na wybieg
Jak zauważa Maria Deresińska z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gęsi można wypuszczać na wybieg, którego powierzchnia jest w całości zadaszona, a z każdej niezwiązanej z budynkiem strony jest zabezpieczony pionową siatką do ziemi o oczkach uniemożliwiających przedostawanie się dzikich ptaków na teren wybiegu.
 
W przypadku braku możliwości zastosowania tego rozwiązania, wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których:
  • wybieg położony jest min. 500 metrów od zbiorników wodnych (rzeki, stawy, jeziora).
  • wybieg jest ogrodzony, a jego powierzchnia wynosi: co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
  • teren wybiegu dla gęsi jest zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy zarówno dźwiękowych jak i wizualnych dla ptaków dziko żyjących,
  • gęsi wypuszczane są w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych.
W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.
 
Dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:
  • teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.
  • stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu.
  • pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.
  • osoba odpowiedzialna za gospodarstwo zobowiązana jest do bieżącego sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, wymienionych powyżej, nie rzadziej jednak niż raz dziennie. Dokumentacja ta powinna zawierać: listę osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, godziny udostępniania gęsiom wybiegu, rejestr zużycia środków dezynfekcyjnych, informacja o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów i wszelkie stwierdzone na terenie wybiegu anomalie (stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć).
Złagodzenie przepisów dotyczy tylko przypadku gęsi. Nadal obowiązuje zakaz, zgodnie z którym pozostałe gatunki drobiu nie powinny mieć dostępu do wybiegu.
 
Lekarze Weterynarii stale przypominają o bezwzględniej konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych. W przypadku ich wystąpienia, przestrzeganie tych wymogów jest warunkiem wypłaty odszkodowania za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.


Tagi:
źródło: