| Autor: redakcja1

MRiRW na temat przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie zgodności przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U z 2016 r. poz. 843 oraz z 2017 r. poz. 1238), dotyczących wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, resort rolnictwa przekazał, że zgodnie z art. 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zgodności ustaw i przepisów prawa z Konstytucją RP orzeka Trybunał Konstytucyjny. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada w tym zakresie uprawnień i nie może dokonywać wiążących wykładni przepisów prawnych.

MRiRW na temat przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Wskazano, że w dniu 23 stycznia 2013 r. KRIR złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności:
  • art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, ze zm.) (dalej: ustawa o ochronie prawnej odmian roślin) z art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 Konstytucji;
  • art. 23a ust. 1 i 4 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47 i art. 51 ust. 1 Konstytucji;
  • art. 23c ust. 1, 3 i 4 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47, art. 50 i art. 64 Konstytucji.
Postanowieniem z dnia 6 lutego 2014 r. sygn. akt Tw 4/13 Trybunał Konstytucyjny odmówił wnioskowi nadania dalszego biegu uzasadniając brak zdolności skargowej KRIR oraz tym, że sprawa, która jest przedmiotem wniosku, nie należy do zakresu działania KRIR. W dniu 17 lutego 2014 r. KRIR złożyła zażalenie na powyższe postanowienie i wnioskowała o skierowanie sprawy do rozpoznania na rozprawie. Zarządzeniem z dnia 21 lutego 2014 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyznaczył pełny skład do rozpoznania ww. zażalenia KRIR na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2014 r, Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2014 r. o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, Trybunał Konstytucyjny postanowił nie uwzględnić zażalenia. Trybunał podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, w myśl którego przedmiot wniosku KRIR nie należy do zakresu działania tego podmiotu, jako organizacji zawodowej w rozumieniu art. 191 ust. 2 w zw. z art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. Zatem Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wątpliwości KRIR.
 
Przekazano, że niezależnie od tego, wnioski KRIR dotyczące kwestionowanych przepisów zostały uwzględnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie prac nad ostatnią nowelizacją przedmiotowej ustawy. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin została bowiem znowelizowana ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie odmian roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1238), w zakresie wnioskowanym przez KRIR tj. zwolnienia posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacji posiadaczy gruntów rolnych z:
  1. obowiązku przekazywania pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru jako materiału siewnego;
  2. wnoszenia opłat od rozmnożeń własnych, w przypadku odmian chronionych co do których hodowca zrezygnował z pobierania tych opłat;
  3. obowiązku poddania się kontroli wykorzystania materiału ze zbioru jako materiału siewnego.
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!