PE określi warunki poparcia dla porozumienia ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE

Na krótko przed rozpoczęciem rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE grupy polityczne w Parlamencie Europejskim określą swoje priorytety i cele negocjacyjne. Debata, a następnie głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę 5 kwietnia br.

PE określi warunki poparcia dla porozumienia ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE
Zapewnienie równych praw obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii i obywatelom brytyjskim mieszkającym w Unii jest kluczowym priorytetem Parlamentu. W projekcie rezolucji posłowie podkreślają też, że Wielka Brytania pozostaje członkiem UE do momentu oficjalnego wystąpienia, z czego wynikają zarówno prawa jak i obowiązki członkowskie, w tym zobowiązania finansowe zapisane w wieloletnim ramowym budżecie UE, nawet jeśli obejmują okres wykraczający poza datę wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.
 
W rezolucji znalazło się też ostrzeżenie przed próbą łączenia w negocjacjach kwestii bezpieczeństwem i przyszłych stosunków gospodarczych pomiędzy Unią a Wielką Brytanią oraz przed zawieraniem porozumień sektorowych w dziedzinie gospodarki.
 
W tekście znalazł się też koncyliacyjny zapis dotyczący możliwości podjęcia rozmów w sprawie „postanowień przejściowych” dotyczących przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią jeszcze w trakcie dwuletniego okresu negacyjnego przewidzianego w art. 50. Mogłyby się one jednak rozpocząć dopiero w momencie, gdy osiągnięty zostanie „znaczący postęp” rozmowach dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Ostateczna umowa o przyszłych stosunkach dwustronnych może zostać zawarta dopiero, gdy Wielka Brytania przestanie być członkiem UE, a uzgodnienie wcześniej postanowienia przejściowe mogą obowiązywać nie dłużej niż trzy lata.


Tagi:
źródło: