Brak minimalnej ceny na interwencyjne OMP w UE

W dniu 24 lutego 2107 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/318 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w piątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w obrębie procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080.

Brak minimalnej ceny na interwencyjne OMP w UE
Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej otwarto Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080. Na podstawie ofert otrzymanych w ramach czwartego częściowego zaproszenia do składania ofert zdecydowano, że nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży, w związku z czym dla trzeciego częściowego zaproszenia do składania ofert odnośnie sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080, w przypadku którego termin składania ofert upłynął 21 lutego 2017 r., nie ustalono minimalnej ceny sprzedaży.
 
Według FAMMU/FAPA, był to już czwarty przetarg z rzędu, na którym Komisja Europejska nie ustaliła minimalnej ceny sprzedaży, a co się z tym wiąże odrzuciła wszystkie oferty. Tylko na pierwszym przetargu, Komisji udało się sprzedać 40 ton OMP.


Tagi:
źródło: