| Autor: redakcja11

W październiku cena masła w UE wyniosła 4,03 EUR/kg

Analizując ceny masła w UE, od maja do końca września 2016 roku na rynku odnotowano wzrosty. W dniu 23 października 2016 roku średnia ważona cena masła w UE ukształtowała się na poziomie 4,03 EUR/kg, co w skali miesiąca daje 3,25% zwyżkę.

W październiku cena masła w UE wyniosła 4,03 EUR/kg
Ceny masła
 
W październiku unijne ceny masła wciąż znajdowały się znacznie powyżej w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, w dniu 23.10.2016 r. różnica ta wynosiła 34,7%. W rozpatrywanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 23 października 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 3,89 EUR/kg, a więc były o 5,12% niższe niż przed tygodniem (w ujęciu PLN odnotowano 4,4% zwyżkę w skali tygodniowej do 16,83 PLN/kg).
 
Omawiając sytuację na przestrzeni miesiąca wciąż widoczna jest jednak zwyżka (+5,1% w ujęciu EUR i +6% w PLN). Stawki te były już o 57,9% wyższe od ceny interwencyjnej i o 3,5% niższe od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest zatem bardziej konkurencyjny niż jeszcze przed dwoma miesiącami, gdy był droższy o 0,6% niż przeciętnie w UE. Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na koniec października utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny omawianego przetworu mlecznego w dniu 23.10.2016 r. osiągnęły poziom 4,40 EUR/kg, czyli były o 1,15% wyższe niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii, zaobserwowano bardziej dynamiczną zwyżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 23 października 2016 r. średnia cena masła wynosiła 4,3 EUR/kg i była na pułapie o 5,1% wyższym niż przed miesiącem. Zarówno w przypadku Niemiec, jak i Holandii ceny masła w dziesiątym miesiącu 2016 r. były o ok. 43% wyższe niż przed rokiem. W obu tych krajach w analizowanym okresie notowano także minimalne wahania tygodniowe na poziomie 0,04% – 0,05%.
 
Obserwowane jeszcze we wrześniu zwyżki cen masła w UE były konsekwencją chłodnej, deszczowej wiosny w Europie i coraz niższych cen mleka, które zniechęcały do zwiększania produkcji. W efekcie czego produkcja mleka i przetworów mlecznych w UE spadała, a ceny masła zwyżkowały. Dodatkowo rosnące ceny masła w UE napędzane były przez nasilający się popyt z krajów azjatyckich. Obecnie rosnące ceny skupu zachęcają do zwiększania produkcji mleka (nawet pomimo unijnego mechanizmu dopłat do ograniczania produkcji mleka, który cieszy się dużą popularnością), a tym samym do zwiększania przetwórstwa surowca na takie produkty jak masło.
 
Zdaniem specjalistów z FAMMU/FAPA w październiku średnia cena tony masła z Unii była na znacznie wyższym poziomie niż w USA (u jednego z największych konkurentów Wspólnoty) - o 12,7%. Na znacznie niższym niż średnio w UE poziomie utrzymują się także ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), w przeliczeniu 3,65 EUR/kg.

Program prywatnego magazynowania

Na dzień 23 października 2016 r. w ramach publicznej interwencji nie składowano masła. Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w bieżącym roku do składów dostarczono już 143,59 tys. ton masła. Popularność tego programu rosła ze względu na to, że ceny rynkowe w wielu krajach UE w I kwartale 2016 r. spadły poniżej ceny interwencyjnej. We wrześniu w związku z wysokimi cenami do składów dostarczane były niewielkie ilości masła. Instrument ten największym zainteresowaniem cieszy się w Holandii (61,39 tys. ton), Niemczech (24,87 tys. ton) i Francji (23,05 tys. ton). W Polsce do składów w ramach programu dostarczono dotychczas 4,33 tys. ton masła. W całym 2015 roku w ramach programu prywatnego magazynowania do składów dostarczono łącznie 141,37 tys. ton masła (w Polsce 0,55 tys. ton), czyli ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r.
 
Według najnowszych danych KE, pomimo obserwowanych od drugiego kwartału 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku była na poziomie o 7,8% wyższym od tego z analogicznego okresu 2015 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano ponad 14% wzrost do 139,8 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwija się eksport masła poza UE. Tu po ośmiu miesiącach 2016 roku notowany jest aż 37% wzrost.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!