| Autor: redakcja11

UE: Ceny masła w trendzie spadkowym

W dniu 1 maja 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,5 EUR/kg i była o 2,74% niższa niż przed miesiącem.

UE: Ceny masła w trendzie spadkowym

Ceny masła w UE
 

Jak informuje FAMMU/FAPA, w maju unijne ceny masła znajdują się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2015 roku. Na początku miesiąca różnica ta wynosiła 18,9%. W analizowanym okresie niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). 1 maja 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,25 EUR/kg, a więc były o 5,86% niższe niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano 2,76% zniżkę w skali miesięcznej do 9,87 PLN/kg). Stawki te były o 8,7% niższe od ceny interwencyjnej i o 10% mniejsze od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest więc bardzo konkurencyjny.

 

Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na początku maja utrzymują się na poziomie trochę wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta notowania masła w dniu 1 maja 2016 r. osiągnęły poziom 2,45 EUR/kg, czyli były identyczne jak przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii, zaobserwowano zwyżkę w skali miesięcznej. Tu z kolei dnia 1 maja 2016 r. średnia cena masła wynosiła 2,43 EUR/kg i była na pułapie o 2,5% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w piątym miesiącu 2016 r. są o niespełna 17% niższe niż przed rokiem, w Holandii natomiast o ponad 17,3%. Pomimo zniżek, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, obecnie przeciętna wartość tony masła z Unii jest na znacznie niższym poziomie niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 39,2%), ma to związek m.in. z silnym kursem dolara w stosunku do euro. Na nieco niższym niż średnio w UE poziomie utrzymują się natomiast ceny masła eksportowanego z państw Oceanii Nowej Zelandii i Australii, w przeliczeniu 2,29 EUR/kg.
 

Program prywatnego magazynowania masła
 

Według danych zaprezentowanych przez FAMMU/FAPA na dzień 8 maja 2016 r. w ramach publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Jednakże w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w bieżącym roku do składów dostarczono już 74,46 tys. ton masła. Popularność tego programu rośnie ze względu na to, że ceny rynkowe w wielu krajach Unii spadły już poniżej ceny interwencyjnej. Instrument ten największym zainteresowaniem cieszy się w Holandii (31,35 tys. ton), Niemczech (17,35 tys. ton) i Francji (14,88 tys. ton). W Polsce do składów w ramach tego programu dostarczono 1,18 tys. ton masła. W całym 2015 roku w ramach programu prywatnego magazynowania do składów dostarczono łącznie 141,37 tys. ton masła (w Polsce 0,55 tys. ton), czyli ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r.
 

Według najnowszych danych KE, pomimo obserwowanych od drugiego kwartału 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w ciągu pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku była na poziomie o 10,1% wyższym od tego z analogicznego okresu 2015 roku. W Polsce w tym okresie odnotowano niemal 11% wzrost do 34,8 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwija się eksport masła poza UE. Tu po trzech miesiącach 2016 roku notowany jest aż 25% wzrost. Tagi:
źródło: