| Autor: mikolaj

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP do końca września

System dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku został przedłużono do końca września 2016 r.

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP do końca września

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

W dniu 28 stycznia br. Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Na mocy ww. rozporządzenia mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania tych produktów został przedłużony do 30 września 2016 r. Potrzeba kontynuowania mechanizmu wynika z nadal pogarszającej się sytuacji cenowej na rynku mleka i prognoz utrzymania się presji cenowej w odniesieniu do masła i OMP w wyniku nierównowagi popytowo-podażowej. Polska poparła przedłużenie mechanizmu. Pomimo, że dotychczas w Polsce przedsiębiorcy w niewielkim stopniu korzystali z dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP (na poziomie 1,2% i 0,4% ogółem produktów skierowanych do magazynów w UE odpowiednio dla OMP i masła), dalsza realizacja mechanizmu poprzez czasowe ograniczenie nadwyżek produktów na rynku powinna przyczynić się jednak do poprawy i stabilizacji sytuacji rynkowej.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!