Eksport polskich produktów mlecznych

Produkty mleczne z Polski eksportowane były przede wszystkim do UE-27.

Eksport polskich produktów mlecznych
W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. udział krajów unijnych w ogólnej wartości wysyłki wyniósł 73%, a wpływy otrzymane z wywozu zwiększyły się o 57% do 832 mln EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 22% wartości za 250 mln EUR, Niderlandy z 8% za 91 mln EUR, Czechy z 6% za 70 mln EUR oraz Włochy z 5% za 57 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych, tj. nienależących do WNP stanowił 24% w eksporcie produktów mlecznych z Polski. Przychody otrzymane z wywozu wyniosły 274 mln EUR i były o 2% niższe niż w okresie styczeń–kwiecień 2021 r. Największy udział w polskiej wysyłce miała Wielka Brytania z 4% wartości wywozu i 46 mln EUR, Algieria z 4% i 43 mln EUR, Chiny z 3% i 32 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 19 mln EUR.

W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. udział krajów WNP w wywozie artykułów mleczarskich był nieznaczny i wyniósł 3%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów uległa spadkowi o 9% do 37 mln EUR. Produkty mleczne wysyłano szczególnie do Ukrainy.


Tagi:
źródło: