Eksport produktów mlecznych

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie większym niż przed rokiem.

Eksport produktów mlecznych
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–lipiec 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,19 mld euro i była o 41% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Jednocześnie na zakup tego asortymentu wydatkowano 0,94 mld euro, a więc więcej o 30% niż w okresie styczeń–lipiec 2021 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. ukształtowało się w granicy 1,25 mld euro, tj. wyższym o 49% niż w tym samym okresie 2021 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 73% wpływów uzyskanych z eksportu, tj. 1,6 mld euro i wzrost o 58%. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości i 456 mln euro, Niderlandy z 7% i 156 mln euro, Czechy z 6% i 135 mln euro oraz Włochy z 5% i 119 mln euro.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 27% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody uzyskane z wysyłki wyniosły 600 mln euro i były o 9% wyższy niż w okresie styczeń–lipiec 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miała Algieria z 5% wartości wywozu – 100 mln euro, Wielka Brytania z 4% i 82 mln euro, Ukraina z 3% i 65 mln euro, Chiny z 3% i 64 mln euro, a także Arabia Saudyjska z 2% i 37 mln euro.


Tagi:
źródło: