| Autor: redakcja1

Handel UE masłem z krajami trzecimi

Unia Europejska zajmuje drugą pozycję, po Indiach, w globalnym rankingu największych producentów masła.

Handel UE masłem z krajami trzecimi
Jednocześnie UE, po Nowej Zelandii, należy do grona czołowych eksporterów tego tłuszczu. Notowany w 2020 r. wzrost produkcji masła w Unii Europejskiej, konkurencyjne ceny oraz silny popyt zagraniczny, miały wpływ na historycznie wysoki poziom unijnego wywozu tego tłuszczu.

Od początku 2021 r. wysyłka masła utrzymuje się na poziomie mniejszym niż przed rokiem. Z danych KE wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r., poza obszar celny UE-27, wywieziono 93 tys. ton masła, czyli mniej o 21% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Głównymi odbiorcami masła z UE-27 były: USA - 20 tys. ton, Chiny - 10,5 tys. ton, Korea Południowa - 4,9 tys. ton i Arabia Saudyjska - 4,5 tys. ton. Komisja Europejska szacuje, że w całym 2021 r. w wyniku rosnącej podaży unijnego masła, przy konkurencyjnej cenie na rynku światowym i wzroście globalnego popytu, unijny wywóz tego tłuszczu prawdopodobnie będzie o 1% większy niż w roku 2020 i wyniesie 306 tys. ton.


Tagi:
źródło: