| Autor: redakcja1

W 2015 r. eksport wyrobów alkoholowych wzrósł o ponad 30% do 114 tys. ton

W 2015 r. zaobserwowano zwyżkę kontyngentu eksportu wyrobów alkoholowych o 32% do 114,3 tys. ton, a w ujęciu wartościowym o 11% do 212 mln EUR – podaje Agencja Rynku Rolnego.

W 2015 r. eksport wyrobów alkoholowych wzrósł o ponad 30% do 114 tys. ton

Eksport alkoholu z Polski

W tej grupie towarów przeważały wyroby spirytusowe. Wolumen ich wysyłki ukształtował się w granicy 112 tys. ton. Wywóz pozostałych alkoholi, tj. win, wermutów i szampanów był nieznaczny i wyniósł 2,3 tys. ton.
 
Wartość eksportu wyrobów spirytusowych zwiększyła się o 12% do 206 mln EUR względem 183 mln EUR w 2014 r., a win, wermutów i szampanów zmalała o 31% do 6 mln EUR.
 
Głównym kierunkiem eksportu wyrobów spirytusowych były kraje UE, z udziałem 70%. W 2015 r. do UE dostarczono 85 tys. ton tych wyrobów za 142,5 mln EUR. Najważniejszymi odbiorcami z UE były Francja - 37% i Niemcy - 10%, a spoza UE – Stany Zjednoczone - 16%.
 
Przychody z wysyłki wyrobów spirytusowych do krajów WNP obniżyły się o 28% do 3,8 mln EUR. Udział tego ugrupowania w strukturze geograficznej wywozu wyrobów spirytusowych nadal był nieznaczny i wyniósł 2%, ale udział krajów WNP w eksporcie win, wermutów i szampanów z Polski w 2015 r. wyniósł 63%.

Eksport piwa z Polski

W 2015 r. odnotowano zwyżkę eksportu piwa o 15% w kontyngencie i 19% w ujęciu wartościowym. Łącznie wysłano 333 tys. ton piwa za 172 mln EUR, z tego dostawy do krajów UE stanowiły 90% wartości i wolumenu - 298 tys. ton za 152 mln EUR. Kontyngent eksportu do UE był wyższy o 14%, a jego wartość – o 17% niż w 2014 r.
 
Czołowymi odbiorcami piwa w 2015 r. były: Holandia - 43 mln EUR, Niemcy - 23 mln EUR, Wielka Brytania - 14 mln EUR oraz Czechy i Włochy - po 13 mln EUR. Największymi importerami spoza UE były Stany Zjednoczone - 8 mln EUR i Kanada - 4 mln EUR.


Tagi:
źródło: