Handel zagraniczny artykułami mlecznymi

W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2023 r. wpływy branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych ukształtowały się na poziomie mniejszym niż przed rokiem.

Handel zagraniczny artykułami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,83 mld EUR i była niższa o 9% niż w analogicznym okresie 2022 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,4 mld EUR, czyli mniej o 5% niż w okresie styczeń-październik 2022 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2023 r. ukształtowało się w granicy 1,43 mld EUR, czyli mniejszej o 13% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z eksportu, tj. 1,9 mld EUR, a zatem to spadek o 15,5%. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 18% wartości za 503 mln EUR, Czechy z 7% za 190 mln EUR oraz Włochy z 5% za 143 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych stanowił 33% w wartości wywozu produktów mlecznych z Polski. Przychody uzyskane z wysyłki wyniosły 936 mln EUR i były wyższe o 8% niż w okresie styczeń–październik 2022 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miała: Wielka Brytania z 5% za 142 mln EUR, Algieria z 5% wartości wywozu za 137 mln EUR, Ukraina z 3% za 95 mln EUR, Chiny z 3% za 76 mln EUR oraz Arabia Saudyjska z 2% za 53 mln EUR.


Tagi:
źródło: