Handel zagraniczny produktami mlecznymi

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–luty 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,2 mld zł i była o 25% większa niż w analogicznym okresie 2021 r.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1 mld zł, czyli o 22% więcej niż w okresie styczeń–luty 2021 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2022 r. ukształtowało się w granicy 1,2 mld zł, tj. o 28% wyższej niż w okresie styczeń–luty 2021 r. Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej odpowiadała za 71% wpływów uzyskanych z eksportu - 334,7 mln EUR i wzrost o 48%.

Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 22% wartości i 101 mln EUR, Niderlandy z 7% i 34 mln EUR, Czechy z 6% i 27 mln EUR, Włochy z 4% i 21 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 19 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 24%.

Przychody otrzymane z eksportu wyniosły 115,2 mln EUR i były niższe o 13% niż w okresie styczeń–luty 2021 r. Największy udział w polskiej wysyłce miała Wielka Brytania z 5% wartości wywozu i 21 mln EUR, Algieria z 3% i 15 mln EUR, Chiny z 3% i 14 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 8 mln EUR. Udział krajów WNP w wywozie artykułów mleczarskich był nieznaczny i w okresie styczeń–luty 2022 r. osiągnął 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów zwiększyła się o 20% do 21,5 mln EUR. Produkty mleczne eksportowano głównie na Ukrainę za 20 mln EUR.


Tagi:
źródło: