Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych były mniejsze niż w tym samym okresie przed rokiem.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–marzec 2024 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 854 mln EUR i była niższa o 5% niż w okresie styczeń–marzec 2023 r. Jednocześnie na import tego asortymentu do Polski wydatkowano 426 mln EUR, tj. o około 2% więcej r/r. Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w pierwszym kwartale 2024 r. ukształtowało się na poziomie 428 mln EUR, a więc niższym o 12% niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z wywozu 574 mln EUR, czyli spadek o 6% r/r.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 19% wartości i 163 mln EUR, Czechy z 7% i 62 mln EUR, Rumunia z 5% i 46 mln EUR, i Niderlandy z 5% i 39 mln EUR.


 


Tagi:
źródło: