| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 8,7 mld zł i była o 1% większa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu, podobnie jak przed rokiem, wydatkowano 4 mld zł.
 
Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi omawianym czasie ukształtowało się na poziomie 4,7 mld zł, a więc wyższym o 1% niż przed rokiem. Produkty mleczne z Polski tradycyjnie wysyłane były głównie do UE. W okresie styczeń–październik 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67%. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 9%, do 1,3 mld EUR.
 
Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 18% wartości i 364 mln EUR, Czechy z 6% i 125 mln EU, Wielka Brytania i Niderlandy - po 5% i odpowiednio 99 mln EUR i 97 mln EUR. Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r., a więc od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję jest nieznaczny i w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wysyłanych produktów do WNP była 2,6 razy większa niż w tym samym okresie 2019 r. i wyniosła 120 mln EUR. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 26% względem 23% rok wcześniej. Największy udział w wysyłce miały Chiny z 5% wartości wywozu i 96 mln EUR, Algieria z 4% i 77 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 45 mln EUR.

 


Tagi:
źródło: