Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W 2021 r. światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne wpływał stymulująco na ich eksport z Polski.

Handel zagraniczny produktami mlecznymi
W efekcie przychody z wysyłki produktów mlecznych otrzymane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie większym niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2021 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski przekroczyła 2,6 mld EUR i była o 13% wyższa niż w 2020 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano blisko 1,3 mld EUR, czyli więcej o 17% niż w 2020 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w 2021 r. ukształtowało się w granicy ponad 1,3 mld EUR, a więc większym o 10% niż przed rokiem. Blisko 66% wpływów z wysyłki wygenerowała sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej - wzrost o 19% do 1,7 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 19% wartości i 503 mln EUR, Czechy z 7% i 181 mln EUR, Włochy z 5% i 133 mln EUR, Niderlandy z 5% i 131 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 104 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych, czyli nienależących do WNP w wysyłce produktów mlecznych wyniósł 29%. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 753 mln EUR, a więc więcej o 4% niż w 2020 r. Największy udział w polskim wywozie miała Wielka Brytania - 5% wartości wywozu i 130 mln EUR, Chiny – 5% i 118 mln EUR, Algieria - 4% i 103 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% i 50 mln EUR. Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w 2021 r. wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów zwiększyła się o 1% do 142 mln EUR. Produkty mleczne wysyłano głównie na Ukrainę - 123 mln EUR.


Tagi:
źródło: