Handel zagraniczny przetworami mlecznymi

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską.

Handel zagraniczny przetworami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–maj 2021 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,1 mld EUR i była o około 7% większa niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,5 mld EUR, czyli o 4% więcej niż w okresie styczeń–maj 2020 r.
 
Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. ukształtowało się na poziomie 0,6 mld EUR, a więc wyższym o 9% niż w okresie styczeń–maj 2020 r.
 
Produkty mleczne z Polski wysyłane były głównie do UE-27. W okresie styczeń–maj 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 63%, a wpływy otrzymane z eksportu wzrosły o 10% do 678 mln EUR. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 19% wartości i 208 mln EUR, Czechy z 6% i 64 mln EUR, Włochy i Niderlandy - po około 5% i odpowiednio 56 mln EUR i 50 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 42 mln EUR. Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w okresie pięciu miesięcy 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 50 mln EUR, czyli niższym o 17% niż w okresie styczeń–maj 2020 r.
 
Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 32% względem 33% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 343 mln EUR, tj. o 4% więcej niż w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. Największy udział w wysyłce miały Chiny z 6% wartości wywozu i 64 mln EUR i Wielka Brytania z 5% i 57 mln EUR, a także Algieria z 4% i 43 mln EUR oraz Arabia Saudyjska z 2% i 26 mln EUR.


Tagi:
źródło: