Handel zagraniczny przetworami mlecznymi

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–kwiecień 2022 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła ponad 1,1 mld EUR - 5,2 mld zł i była o 34% większa niż w analogicznym okresie 2021 r.

Handel zagraniczny przetworami mlecznymi
Jednocześnie na przywóz tego asortymentu wydatkowano 0,5 mld EUR - 2,3 mld zł, czyli więcej o 31% niż w okresie styczeń–kwiecień 2021 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie czterech pierwszych miesięcy 2022 r. ukształtowało się w granicy 0,6 mld EUR - 2,9 mld zł, a więc wyższym o 37% niż w okresie styczeń–kwiecień 2021 r. Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 73% wpływów uzyskanych z eksportu - 832 mln EUR, tj. wzrost o 57%. Największymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy - 22% wartości i 250 mln EUR, Niderlandy - 8% i 91 mln EUR, Czechy - 6% i 70 mln EUR oraz Włochy - 5% i 57 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych, czyli nienależących do WNP stanowił 24% w wywozie produktów mlecznych z Polski. Przychody otrzymane z wysyłki wyniosły 274 mln EUR i były o 2% mniejsze niż w okresie styczeń–kwiecień 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie miała Wielka Brytania - 4% wartości wywozu i 46 mln EUR, Algieria - 4% i 43 mln EUR, Chiny - 3% i 32 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% i 19 mln EUR.

W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. udział krajów WNP w wywozie artykułów mleczarskich był niewielki i wyniósł 3%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów uległa zmniejszeniu się o 9% do 37 mln EUR. Produkty mleczne eksportowano przede wszystkim do Ukrainy - 31 mln EUR.


Tagi:
źródło: