| Autor: redakcja1

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski spadł o prawie 10%

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski w pierwszych 4 miesiącach sezonu 2015/2016 zmalał o 9% do 84 tys. t. W największym stopniu na zniżkę sprzedaży zagranicznej wpłynął mniejszy eksport do Kanady o 2 tys. t, a także do Rosji. Niższą dynamikę w ostatnich miesiącach wykazuje też wywóz do Stanów Zjednoczonych – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski spadł o prawie 10%

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski

Wprawdzie osłabiające się euro w odniesieniu do dolara amerykańskiego wpływa na poprawę konkurencyjności cenowej zagęszczonego soku jabłkowego z Europy, niemniej, popyt na koncentrat z UE na rynku amerykańskim jest stosunkowo niski. Wpływają na to większe ceny ZSJ na rynku Unii i wzrost podaży koncentratu chińskiego. Dane Foodnews wskazują, że USA w ostatnich miesiącach silnie zwiększyły przywóz ZSJ z Chin. W okresie od lipca do listopada (za Foodnews) wyniósł on 116 tys. t i był o 62% większy niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o wysyłkę na rynek rosyjski, który był jednym z ważniejszych pozaunijnych rynków zbytu dla ZSJ z Polski, obniżyła się ona o 20% do 3,9 tys. t. Osłabienie gospodarcze i zwyżka cen koncentratu pochodzącego z UE przy jednoczesnym osłabieniu się rosyjskiego rubla były najważniejszymi czynnikami wpływającymi na spadek rosyjskich zakupów. Zmniejszenie przywozu z Polski nie było jednak, jak w przypadku USA, kompensowane wyższymi dostawami z Chin. Jeśli chodzi o eksport ZSJ z Chin do Rosji, w pierwszych pięciu miesiącach sezonu 2015/2016 wyniósł on 26 tys. t i był o 34% niższy niż rok wcześniej.

Według danych Eurostatu, w pierwszych miesiącach tego sezonu wzrósł też przywóz zagęszczonego soku z Chin na rynek UE. Niemcy sprowadziły stamtąd 12,4 tys. t koncentratu , tj. 9-krotnie więcej niż rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że jednocześnie dostawy ZSJ z Polski na rynek UE zmalały w odniesieniu do porównywalnego okresu zezłego sezonu o 7% do 74 tys. t (dane dla okresu lipiec-październik).

Ceny zagęszczonego soku jabłkowego pozostają na większym niż przed rokiem poziomie. Zdaniem Foodnews, cena kilograma koncentratu z Polski (70 stopni Brix) w styczniu br. wynosiła 1,25 euro/kg i była o 56% większa niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Zdaniem Foodnews, szczególnie mało jest koncentratu o wyższej kwasowości, czyli powyżej 3%, którego ceny kształtują się w granicy 1,35 euro/kg. Tańszy o 1,1 euro/kg jest koncentrat o mniejszej kwasowości - 2,5-3%. Co więcej, ceny ZSJ charakteryzują się trendem zwyżkowym. Od września 2015 r. przeciętna cena ZSJ z Polski wzrosła o 14%.

Wyższe ceny wynikają ze stosunkowo niskiej podaży koncentratu na rynku UE. Spowodowana jest ona wysokim zeszłorocznym eksportem na rynek amerykański, a także mniejszą podażą surowca do przetwórstwa w 2015 roku w Polsce i UE. Zgodnie z informacjami Foodnews, uczestnicy rynku spodziewają się jednak stabilizacji a nawet obniżki cen koncentratu. Będzie to wiązać się z większym przerobem jabłek w kolejnych miesiącach, wynikającym z uwolnienia wysokich zapasów jabłek, które w dużym stopniu mogą trafić do przetwórstwa.Tagi:
źródło: