Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa od lipca 2022 r. notowana jest zniżkowa tendencja wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W styczniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 136,2 pkt, czyli większym o 2 pp. niż w grudniu 2022 r., ale o 3,6 pp. niż przed rokiem.

W styczniu 2023 r. zmniejszeniu uległy notowania masła i mleka w proszku, przede wszystkim w wyniku ograniczonego światowego zapotrzebowania importowego na te produkty, a także w wyniku zwiększonych dostaw masła z Oceanii oraz pełnego mleka w proszku z Nowej Zelandii.

Natomiast notowania cen sera nieznacznie się zwiększyły, co było spowodowane ożywieniem w usługach gastronomicznych i sprzedaży detalicznej w Europie Zachodniej.


 


Tagi:
źródło: