Indeks cen produktów mlecznych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sierpniu 2023 r. zaobserwowano ponowne zmniejszenie się wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO
W sierpniu 2023 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 111,3 pkt, czyli o 4,6 pp. mniejszym niż w lipcu 2023 r. Wskaźnik ten był o 22,4 pp. niższy niż przed rokiem.

W największym stopniu do spadku wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO przyczyniły się obniżki wchodzących w jego skład wszystkich produktów mlecznych. W największym stopniu wpływ miała zniżka ceny pełnego mleka w proszku, w wyniku zwiększonych dostaw tego produktu z Oceanii przy ograniczeniu importu z Chin. Jednocześnie zmalały wchodzące w skład indeksu międzynarodowe ceny masła i sera odzwierciedlając obniżony światowy popyt importowy.


 


Tagi:
źródło: