Indeks cen produktów mlecznych FAO w marcu 2022 r.

Od września 2021 r. notowana jest dynamiczna zwyżka indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Indeks cen produktów mlecznych FAO w marcu 2022 r.
W marcu 2022 r. wskaźnik ten wyniósł średnio 145,2 pkt i był wyższy o 3,7 pp. niż w lutym 2022 r. i o 27,7 pp. niż przed rokiem.

Zwyżka indeksu cen produktów mlecznych w marcu 2022 r. był spowodowany wysokim poziomem cen większości monitorowanych artykułów mleczarskich, w związku z ograniczoną produkcją w Europie Zachodniej i Oceanii, uniemożliwiającą zaspokojenie światowego zapotrzebowania.

Silny popyt wewnętrzny w Europie Zachodniej oraz wzrost popytu importowego, zwłaszcza ze strony rynków azjatyckich, doprowadziły do gwałtownego wzrostu notowań cen masła i mleka w proszku. Pomimo napiętej sytuacji podażowej na rynku serów, wynikającej z silnego popytu wewnętrznego w Europie Zachodniej, ceny sera uległy niewielkiemu obniżeniu, co spowodowane było zmianami kursów walut.


Tagi:
źródło: