Jakość handlowa napojów spirytusowych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wódek, wódek smakowych (w tym oznakowanych jako „Polska Wódka/Polish Vodka”) i innych napojów spirytusowych. Kontrolą objęto łącznie 61 podmiotów, w tym 39 sklepów i 22 producentów.

Jakość handlowa napojów spirytusowych w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

Oceną organoleptyczną objęto 19 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Badania przeprowadzono w 80 partiach, z czego 8 zakwestionowano (10,0%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim użycia do produkcji surowców niezgodnych z informacjami zawartymi w dokumentach lub oznakowaniu albo (w przypadku wódki oznakowanej chronionym oznaczeniem geograficznym „Polska Wódka/Polish Vodka”) innych niż dopuszczone w obowiązujących przepisach.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 135 partii, z czego w 18 stwierdzono nieprawidłowości (13,3%). Dotyczyły one m.in.: 
  • Użycia nazwy „wódka” dla napoju spirytusowego niespełniającego wymagań dla tej kategorii. 
  • Stosowania określenia „Polska Wódka” dla wyrobu wyprodukowanego z innych surowców niż dopuszczone do produkcji takiej wódki.
  • Użycia określenia sugerującego produkcję na Mazurach, podczas gdy faktycznie odbywała się ona w województwie wielkopolskim. 
  • Braku wymaganego przepisami symbolu „% obj.” lub „% vol.” w oznaczeniu rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu.
 


Tagi:
źródło: